Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0904411368
Bảng viết văn phòng bằng từ trắng viết bút dạ hoặc bảng nỉ xanh được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong các buổi họp văn phòng, xưởng sản xuất, nhà máy. Bảng văn phòng có các loại treo trên tường hoặc có chân kéo di chuyển linh hoạt. Sản phẩm được dùng kết hợp với dòng ghế phòng họp, ghế chân quỳ của Xuân Hòa.