Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0904411368

Sân khấu di động MS-1100CP