Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Tủ sắt gia đình CA-9A-3KL