Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Ghế gấp GS-12-02 khung thép sơn bọc nỉ