Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0963165218

Ghế đôn inox GI-10-11