Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Ghế phòng ăn GI-15-10 khung inox gấp gọn