Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Bàn họp BHCN-01-00 hình chữ nhật 1800x900x750mm