Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0904411368

Xe chở kính XCK- 900/1000