Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Bàn làm việc chân sắt, có ngăn màu ghi sáng TAB-12-05IB