Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0963165218

Bàn làm việc chân sắt, có ngăn màu ghi sáng TAB-12-05IB