Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Bàn ăn Xuân Hòa tròn BIT-10 phi 1000 inox chân gấp, mặt composite