Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Bàn ăn Xuân Hòa gấp BME-10-06 mặt composite hình Ovan 1000x600