Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Bảng ghim bọc nỉ treo tường dùng cho văn phòng