Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Cầu là mạ chống cháy CLM-X2