Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0963165218

Ghế gấp Xuân Hòa chân gấp gọn khung thép GS-22-00