Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Ghế gấp Xuân Hòa tựa inox mạ Cr, Ni GM-01-00