Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Ghế gấp Xuân Hòa chân sơn bọc đệm nỉ, có hoa văn tuy líp GS-12-01