Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0904411368

Ghế hội trường có bàn viết GS-32-10B