Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa 2 cánh trượt lùa 4 ngăn 3 đợt thép CA-1A-SG