Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa 2 cánh lùa màu trắng kem CA-1B-LG