Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Tủ sắt LK-2N-01 dáng đứng 2 ngăn khóa riêng an toàn