Hà Nội: 0969859819 TP Hồ Chí Minh: 0963165218

Xe chứa vải cuộn XD-04