Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Xe chứa vải cuộn XD-04