Hà Nội: 0979.626.399 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Xe chứa vải cuộn XD-04