Hà Nội: 0974.641.015 TP Hồ Chí Minh: 0963.165.218

Bàn gấp Xuân Hòa BOV-1205 ống vuông, chân sắt gấp gọn